10 d’octubre 2012

Comunicat FC Barcelona Grada Jove

Arran de la nota pública emesa avui pel grup Fanàtics, sol·licitant una resposta imminent a la posada en marxa del projecte Grada d’Animació, el FC Barcelona vol manifestar el següent: 

• En primer lloc, vol insistir que el projecte, a hores d’ara, està bloquejat, tal com va respondre el vicepresident Jordi Cardoner a la pregunta d’un soci compromissari en la darrera Assemblea General de Socis. 

• Malgrat els esforços de totes les parts i la rebaixa de les pretensions dels grups d’animació, les condicions del projecte presentat no han obtingut, fins ara, el vistiplau dels Mossos d’Esquadra. 

• El Club es referma, d’acord amb el compromís assolit davant l’Assemblea General de Socis, en el seu posicionament inicial: l’aprovació del projecte Grada d’Animació sempre ha estat i estarà condicionada a criteris de seguretat que han d’avalar els Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 10 octubre 2012